O działaniach

TEKSTY - 5 artykułów
Przygotowanie tekstów poświęconych twórczości konkretnych twórców na potrzeby powstającego katalogu wielkopolskich twórców ludowych, którego wydawcą będzie Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Przygotowanie popularnonaukowych artykułów do czasopism "Przegląd wielkopolski" oraz "Twórczość ludowa", w których zaprezentowane zostaną sylwetki wielkopolskich twórców ludowych. Celem tekstów jest upowszechnienie informacji o twórcach ludowych i ich działalności w środowisko regionalnym, w Wielkopolsce (rozumianej jako region kulturowy, a nie administracyjny).

DOKUMENTACJA - 9 kart twórców (WZÓR KARTY TWÓRCY)
Uzupełnienie i zaktualizowanie dokumentacji Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych, która znajduje się w Wielkopolskim Parku Etnograficznym. Pozwoli to na podejmowanie dalszych działań o charakterze promocyjnym i edukacyjnym, w oparciu o zaktualizowany materiał badawczy. Utworzenie odrębnego zespołu archiwalnego w Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, co stanowi kontynuację badań realizowanych przez pracowników naukowych od lat 50. XX wieku. Jest to materiał badawczy dostępny dla zainteresowanych pracowników naukowych, studentów i regionalistów.

METODA - kwestionariusz i rekomendacje do badań (KWESTIONARIUSZ, FORMULARZ)
Blog badawczy-terenowy o charakterze krytycznym, pokazujący kolejne etapy realizacji projektu, a także polemizujący z wybranymi tekstami etnograficznymi publikowanymi w czasopismach: "Lud", "Konteksty. Polska sztuka Ludowa", "Etnografia Polska" (głównie teksty z lat 50-70. XX wieku).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz