środa, 2 lipca 2014

133 / 30


Stowarzyszenie Twórców Ludowych co roku publikuje raport ze swojej działalności. Przygotowywany jest on na podstawie prowadzonej przez ZG STL bazy danych. I tak w roku 2013 aktywnych w Oddziale Wielkopolskim było 133 twórców.

A w bazie danych Wielkopolskiego Oddziału widnieje 30 twórców, z kilkoma nie ma o dłuższego czasu żadnego kontaktu.

Gdzie podziali się wielkopolscy twórcy?